بازی بهتر

نقد و بررسی تربیتی بازی های الکترونیکی
بازی بهتر
.
آخرین مطالب

به نام خدا


از آن جایی که بازی، نقش اساسی در تربیت انسان دارد؛ چونان مربی یا دست کم ابزاری در دست مربیان تلقی می شود. توجه و استفاده از چنین ظرفیتی ضروری به نظر می رسد. سایت بازی بین با تکیه بر نقد های تربیتی بر بازی های الکترونیکی برتر جهان و ایران و همچنین بررسی و تحلیل مسائل آنها خواهد کوشید گامی در این جهت بردارد.


تمرکز نقدها و تحلیل ها در بازی بین برروی محتوا است. هرچند سعی می شود به نقد های ساختاری هم نیم نگاهی انداخته شود. شیوه نقد محتوایی در بازی بین با شیوه معمول نقد و تحلیل بازی ها تفاوت دارد چرا که برخلاف دیگر نقد ها، بازی بین سعی خواهد کرد توجه مخاطب خود را به نکاتی دریک اثر رسانه ای جلب کند که اثرات تربیتی برروی او می گذارند. مثلا در بخش نقد محتوایی، برای هر کدام از بازی ها نکات تربیتی و همچنین ضد تربیتی آن بیان شده و توضیح داده خواهد شد و به گونه ای که مخاطب بتواند با آن رابطه برقرار کند بررسی می شود. برای بازی بین مخاطب و تاثیراتی که او از یک اثر رسانه ای می پذیرد در اولویت قرار دارد. اولویتی که شاید در  فضای نقد نویسی ما کمتر مورد توجه قرار گیرد.


اهداف ما


تلاش بازی بین این است که بتواند به مخاطب هدف خود که در درجه اول صالحین است و در اولویت بعد عموم مردم و مخاطبین رسانه ها هستند؛ هم آثار رسانه ای برتر را معرفی کند و هم توانایی تحلیل و  شیوه های برخورد و درست و منطقی با آثار رسانه ای را یاد بدهد.

1-   ما در بازی بین سعی خواهیم کرد جوری مخاطب خود را پرورش دهیم که بتواند به درستی و با توجه به نکات و مسائل تربیتی موجود در یک بازی الکترونیکی به تماشا بنشیند. در طول بازه زمانی چند ماهه، اگر مخاطب به مطالعه این گونه نقد ها بپردازد دیدی به او داده خواهد شد که آگاهانه بتواند برای یک بازی وقت صرف نموده و از آن لذت ببرد. این کار علاوه بر کمک کردن به مخاطب در ارتباط خوب با یک بازی، تاثیرات ضدتربیتی آن را بر روی وی به حداقل می رساند. مخاطب آگاه در مواجهه با هر اثر رسانه ای فعالانه برخورد می کند و این امر به او کمک خواهد کرد تا بیشترین استفاده و کمترین اثرات ضد تربیتی را پذیرا باشد.

2-   بازی بین می کوشد مخاطب خود را از سطحی نگری نجات دهد. همان طور که می دانیم توجه و آگاهی در زمان برخورد با پیام های رسانه ای می تواند از اثرات مخرب پیام های ضد تربیتی کاسته و بر اثرات مثبت و سازنده پیام های تربیتی بیافزاید.

3-   در بازی بین سعی خواهد شد نکات و مسائل استخراجی به طور کاملا ملموس برای مخاطب باشند و از موارد کاملا روشن استخراج شوند و از خیال پردازی ها و برخی نکات پیچیده دوری خواهد کرد.

در انتهای هر تحلیل براساس نکات تربیتی و ضد تربیتی به هر کدام از بازی ها امتیاز داده خواهد شد و براساس این امتیازات رده بندی نهایی می شوند.